learn

Hapu

Te reo Māori for a sub-tribe or a clan. Each iwi can have a number of hapū. For example, the Ngāti Whātua iwi has hapū including Te Uri-o-Hau, Te Roroa, Te Taou, and Ngāti Whātua ki Ōrākei.